Trang chủ Tin quản lý điều hành

Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Sở Thông tin và Truyền thông năm 2022

Đăng ngày 27-01-2022 14:33
411 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Kế hoạch số 520/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh về cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 05/KH-STTTT ngày 27/01/2022 Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022 của Sở

Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH