Báo cáo - Thống kê
Phiếu thu thập thông tin về doanh nghiệp Công nghệ thông tin năm 2018

Phiếu thu thập thông tin về doanh nghiệp Công nghệ thông tin năm 2018

22-05-2018
Phiếu thu thập thông tin về doanh nghiệp Công nghệ thông tin năm 2018
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển 3 tháng đầu năm 2018 của Ngành Thông tin và Truyền thông

Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển 3 tháng đầu năm 2018 của Ngành Thông tin và Truyền thông

26-03-2018
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển 3 tháng đầu năm 2018 của Ngành Thông tin và Truyền thông
Báo cáo số liệu phát triển Chính phủ điện tử Quý I/2018

Báo cáo số liệu phát triển Chính phủ điện tử Quý I/2018

09-03-2018
Báo cáo số liệu phát triển Chính phủ điện tử Quý I/2018 tỉnh Hà Tĩnh
Thống kê số liệu mức độ ứng dụng CNTT tỉnh Hà tĩnh năm 2017

Thống kê số liệu mức độ ứng dụng CNTT tỉnh Hà tĩnh năm 2017

09-03-2018
Số liệu về mức độ ứng dụng CNTT của tỉnh Hà Tĩnh năm 2017, số liệu gửi Bộ TTTT đánh giá
  1 2 3 4
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH