Trang chủ Tin quản lý điều hành

Bộ TT&TT triển khai Kế hoạch Bồi dưỡng, tập huấn cho Tổ Công nghệ số cộng đồng

Đăng ngày 06-09-2022 09:37
715 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 5/9/2022, Bộ TT&TT đã ban hành Văn bản số 4510/BTTTT-CĐSQG về việc triển khai Kế hoạch Bồi dưỡng, tập huấn cho Tổ Công nghệ số cộng đồng. Công văn gửi đến các UBND các tỉnh thành trực thuộc Trung ương trên toàn quốc.

Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH