Đấu thầu - Đầu tư
Thông báo mời thầu gói thầu “Mua sắm thiết bị Dự án thực hiện Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2020”

Thông báo mời thầu gói thầu “Mua sắm thiết bị Dự án thực hiện Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2020”

16-12-2020
Thông báo mời thầu gói thầu “Mua sắm thiết bị Dự án thực hiện Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2020”
Thông báo mời thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng gói thầu “Xây dựng phần mềm phục vụ phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”

Thông báo mời thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng gói thầu “Xây dựng phần mềm phục vụ phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”

24-09-2020
Thông báo mời thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng gói thầu “Xây dựng phần mềm phục vụ phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”
Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: “Trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cơ sở cho các xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2020”

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: “Trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cơ sở cho các xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2020”

07-09-2020
Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: “Trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cơ sở cho các xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2020”
Thông báo mời thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng gói thầu “Trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cơ sở cho các xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2020”

Thông báo mời thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng gói thầu “Trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cơ sở cho các xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2020”

20-08-2020
Thông báo mời thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng gói thầu “Trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cơ sở cho các xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2020”
Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: “02.XL-TB: Xây dựng Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sởvà mua sắm, lắp đặt thiết bị 07 trụ anten theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt” thuộc dự án Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: “02.XL-TB: Xây dựng Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sởvà mua sắm, lắp đặt thiết bị 07 trụ anten theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt” thuộc dự án Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở

26-02-2020
Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: “02.XL-TB: Xây dựng Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở và mua sắm, lắp đặt thiết bị 07 trụ anten theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt” thuộc dự án Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền...
Thông báo mời thầu gói thầu “Xây dựng phần mềm; mua sắm thiết bị, phần mềm thương mại; cài đặt và đào tạo chuyển giao công nghệ;  chi phí thuê Hosting hạ tầng và đường truyền”

Thông báo mời thầu gói thầu “Xây dựng phần mềm; mua sắm thiết bị, phần mềm thương mại; cài đặt và đào tạo chuyển giao công nghệ; chi phí thuê Hosting hạ tầng và đường truyền”

06-11-2019
Thông báo mời thầu gói thầu “Xây dựng phần mềm; mua sắm thiết bị, phần mềm thương mại; cài đặt và đào tạo chuyển giao công nghệ; chi phí thuê Hosting hạ tầng và đường truyền”
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm Thiết bị, phương tiện phục vụ thông tin cổ động tại 03 huyện: Thạch Hà, Hương Khê, Lộc Hà”

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm Thiết bị, phương tiện phục vụ thông tin cổ động tại 03 huyện: Thạch Hà, Hương Khê, Lộc Hà”

30-10-2019
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm Thiết bị, phương tiện phục vụ thông tin cổ động tại 03 huyện: Thạch Hà, Hương Khê, Lộc Hà”
Thông báo mời thầu gói thầu “Mua sắm Thiết bị, phương tiện phục vụ thông tin cổ động tại 03 huyện: Thạch Hà, Hương Khê, Lộc Hà”

Thông báo mời thầu gói thầu “Mua sắm Thiết bị, phương tiện phục vụ thông tin cổ động tại 03 huyện: Thạch Hà, Hương Khê, Lộc Hà”

17-10-2019
Gói thầu “Mua sắm Thiết bị, phương tiện phục vụ thông tin cổ động tại 03 huyện: Thạch Hà, Hương Khê, Lộc Hà”
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Triển khai ứng dụng phần mềm đánh giá chính quyền điện tử từ cấp tỉnh đến cấp xã

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Triển khai ứng dụng phần mềm đánh giá chính quyền điện tử từ cấp tỉnh đến cấp xã

27-08-2019
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Triển khai ứng dụng phần mềm đánh giá chính quyền điện tử từ cấp tỉnh đến cấp xã
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “01.XL-TB: Xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị 05 trụ anten theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt” thuộc dự án Thực hiện Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả Đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “01.XL-TB: Xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị 05 trụ anten theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt” thuộc dự án Thực hiện Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả Đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

13-08-2019
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “01.XL-TB: Xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị 05 trụ anten theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt” thuộc dự án Thực hiện Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả Đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
  1 2 3 4
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH