Đấu thầu - Đầu tư
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Thực hiện Đề án phát triển và nâng cao hiệu quả Đài truyền thanh không dây

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Thực hiện Đề án phát triển và nâng cao hiệu quả Đài truyền thanh không dây

14-05-2018
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Thực hiện Đề án phát triển và nâng cao hiệu quả Đài truyền thanh không dây
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị thông tin liên lạc chuyên dùng phục vụ chỉ đạo, điều hành trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại Sở Thông tin và Truyền thông

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị thông tin liên lạc chuyên dùng phục vụ chỉ đạo, điều hành trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại Sở Thông tin và Truyền thông

25-01-2018
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị thông tin liên lạc chuyên dùng phục vụ chỉ đạo, điều hành trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại Sở Thông tin và Truyền thông
Quyết định phê duyệt Kế hoạch trang thiết bị thông tin liên lạc chuyên dùng phục vụ chỉ đạo, điều hành trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Quyết định phê duyệt Kế hoạch trang thiết bị thông tin liên lạc chuyên dùng phục vụ chỉ đạo, điều hành trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

04-01-2018
Phê duyệt kế hoạch mua sắm trang thiết bị thông tin liên lạc chuyên dùng phục vụ chỉ đạo, điều hành trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại Sở Thông tin và Truyền thông
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH