Góp ýSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 1134/STTTT-Ttr 31/08/2022 Góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”.
2 1615/STTTT-TTBCXB 03/12/2021 V/v góp ý dự thảo Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định 88/QĐ-TTg ngày 20/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ
3 1592/STTTT-TTBCXB 25/11/2021 V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về VTVL lãnh đạo quản lý và CDNN, cơ cấu viên chức theo CDNN và định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành TTTT
4 1497/STTTT-TTBCXB 09/11/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Hà Tĩnh giai đoạn 1
5 1448/STTTT-BCVT 29/10/2021 V/v góp ý dự thảo cơ chế, chính sách tạo nguồn lực hỗ trợ xây dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới
6 1386/STTTT-BCVT 19/10/2021 V/v góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị sửa đổi Luật Viễn thông
7 1299/STTTT-BCVT 04/10/2021 V/v góp ý đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị tại xã Thạch Trung và Thị trấn Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
8 1277/STTTT-Ttr 29/09/2021 V/v tham gia ý kiến vào các dự thảo hồ sơ xây dựng Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính
9 1205/STTTT-BCVT 17/09/2021 V/v góp ý dự thảo Đề án và Nghị quyết về Đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.
10 1171/STTTT-BCVT 13/09/2021 V/v ý kiến về Dự án đầu tư xây dựng, lắp đặt hệ thống truyền thanh thông minh trên địa bàn thị trấn Xuân An
11 1093/STTTT-BCVT 27/08/2021 V/v góp ý hoàn thiện Dự thảo Nâng cao tỷ lệ trả kết giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích
12 1079/STTTT-Ttr 25/08/2021 V/v góp ý dự thảo Quy chế hoạt động Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội tỉnh
13 1074/STTTT-BCVT 24/08/2021 V/v góp ý Dự thảo Kế hoạch thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025
14 1047/STTTT-BCVT 19/08/2021 V/v xin ý kiến triển khai hợp đồng tin nhắn cảnh báo thiên tai
15 991/STTTT-Ttr 12/08/2021 V/v góp ý dự thảo tài liệu “Sổ tay công tác xây dựng văn bản QPPL”
16 777/STTTT-Ttr 05/07/2021 V/v góp ý dự thảo Đề án“Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2026”
17 528/STTTT-Ttr 14/05/2021 V/v tham gia góp ý các dự thảo Văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh
18 443/STTTT-BCVT 23/04/2021 V/v góp ý Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm logistics và dịch vụ hậu cảng Sơn Dương, Khu kinh tế Vũng Áng, tỷ lệ 1/500
19 360/STTTT-Ttr 05/04/2021 V/v lấy ý kiến dự thảo văn bản chỉ đạo triển khai Chiến lược phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ
20 446/STTTT-BCVT3 29/05/2019 V/v tham gia ý kiến về đồ án Quy hoạch chi tiết khu tái định cư xã Kỳ Lợi tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh (giai đoạn 2) tỷ lệ 1/500
21 445/STTTT-BCVT 29/05/2019 V/v tham gia ý kiến về Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị tại xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh
22 448/STTTT-BCVT 23/05/2019 V/v tham gia ý kiến thẩm tra Đề án công nhận thị xã Kỳ Anh đạt đô thị loại III
23 370/STTTT-BCVT 03/05/2019 V/v tham gia góp ý quy hoạch chi tiết Khu đô thị hai bên đường Ngô Quyền tại xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh
24 315/STTTT-BCVT 16/04/2019 V/v góp ý Kế hoạch tổng thể 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM.
25 217/STTTT-BCVT 19/03/2019 V/v tham gia ý kiến góp ý quy hoạch phân khu phường Hà Huy Tập và phường Đại Nài
26 132/STTTT-BCVT 25/02/2019 V/v góp ý đề cương hướng dẫn lập kế hoạch phối hợp ứng phó tai nạn, thảm họa hàng không dân dụng và tàu, thuyền trên biển
27 122/STTTT-BCVT 21/02/2019 V/v góp ý dự thảo Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra chỉ đạo công tác PCTT; Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các công trình trọng điểm năm 2019
28 110/STTTT-BCVT 18/02/2019 V/v góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông
29 99/STTTT-BCVT 13/02/2019 V/v tham gia ý kiến về chương trình phát triển đô thị thị xã Kỳ Anh đến năm 2035
30 344/STTTT-TTBCXB 10/05/2018 Góp ý dự thảo Đề án bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hoá: Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, Ca Trù, Truyện Kiều, Mộc bản trường học Phúc Giang
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH