Góp ýSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 446/STTTT-BCVT3 29/05/2019 V/v tham gia ý kiến về đồ án Quy hoạch chi tiết khu tái định cư xã Kỳ Lợi tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh (giai đoạn 2) tỷ lệ 1/500
2 445/STTTT-BCVT 29/05/2019 V/v tham gia ý kiến về Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị tại xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh
3 448/STTTT-BCVT 23/05/2019 V/v tham gia ý kiến thẩm tra Đề án công nhận thị xã Kỳ Anh đạt đô thị loại III
4 370/STTTT-BCVT 03/05/2019 V/v tham gia góp ý quy hoạch chi tiết Khu đô thị hai bên đường Ngô Quyền tại xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh
5 315/STTTT-BCVT 16/04/2019 V/v góp ý Kế hoạch tổng thể 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM.
6 217/STTTT-BCVT 19/03/2019 V/v tham gia ý kiến góp ý quy hoạch phân khu phường Hà Huy Tập và phường Đại Nài
7 132/STTTT-BCVT 25/02/2019 V/v góp ý đề cương hướng dẫn lập kế hoạch phối hợp ứng phó tai nạn, thảm họa hàng không dân dụng và tàu, thuyền trên biển
8 122/STTTT-BCVT 21/02/2019 V/v góp ý dự thảo Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra chỉ đạo công tác PCTT; Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các công trình trọng điểm năm 2019
9 110/STTTT-BCVT 18/02/2019 V/v góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông
10 99/STTTT-BCVT 13/02/2019 V/v tham gia ý kiến về chương trình phát triển đô thị thị xã Kỳ Anh đến năm 2035
11 344/STTTT-TTBCXB 10/05/2018 Góp ý dự thảo Đề án bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hoá: Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, Ca Trù, Truyện Kiều, Mộc bản trường học Phúc Giang
12 179/STTTT-BCVT 19/03/2018 góp ý dự thảo Đề án thành lập thị trấn Đồng Lộc thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
13 130/STTTT-BCVT 01/03/2018 Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 66/2014/NĐ-CP
14 106/STTTT-BCVT 22/02/2018 góp ý dự thảo BCH PCTT&TKCN tỉnh; các đoàn kiểm tra năm 2018
15 81/STTTT-BCVT 05/02/2018 góp ý dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật PCTT, Luật Đê điều, Luật Thủy lợi
16 49/STTTT-BCVT 22/01/2018 góp ý quy hoạch chi tiết dự án khu dân cư Nam Phố Châu
17 29/STTTT-BCVT 15/01/2018 góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Chỉ thị 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
  1 2
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH