Góp ýSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 130/STTTT-BCVT 01/03/2018 Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 66/2014/NĐ-CP
2 106/STTTT-BCVT 22/02/2018 góp ý dự thảo BCH PCTT&TKCN tỉnh; các đoàn kiểm tra năm 2018
3 81/STTTT-BCVT 05/02/2018 góp ý dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật PCTT, Luật Đê điều, Luật Thủy lợi
4 49/STTTT-BCVT 22/01/2018 góp ý quy hoạch chi tiết dự án khu dân cư Nam Phố Châu
5 29/STTTT-BCVT 15/01/2018 góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Chỉ thị 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH