Trang chủ Tin quản lý điều hành

Hà Tĩnh mở rộng chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính

Đăng ngày 23-12-2020 16:00
67 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Việc chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích đã mang lại hiệu quả trong tinh giản bộ máy, tiết kiệm được nguồn ngân sách nhà nước và phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh.

Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH