Trang chủ Tin quản lý điều hành

Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 28/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp

Đăng ngày 04-03-2022 09:06
1986 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 28/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 25/01/2022 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 28/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp. Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện

Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH