Quy hoạch - Kế hoạch

Kế hoạch Triển khai Tổ chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

19-09-2022
Kế hoạch Triển khai Tổ chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

09-09-2022
Thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Kế hoạch Hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh năm 2022

20-04-2022
Kế hoạch Hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh năm 2022

Kế hoạch Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022

23-03-2022
Kế hoạch Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022
Đề án “Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025”

Đề án “Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025”

21-02-2022
Đề án “Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025”
Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

03-11-2020
Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030
Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm 2021 - 2025 của ngành Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh

Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm 2021 - 2025 của ngành Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh

02-07-2020
Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm 2021 - 2025 của ngành Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh năm 2020

24-12-2019
Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh năm 2020
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH