Trang chủ Quy hoạch - Kế hoạch

Thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Đăng ngày 09-09-2022 09:22
224 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH