Trang chủ Quyết định khen thưởng, xử phạt

Quyết định tặng thưởng Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019

Đăng ngày 05-05-2020 07:45
38 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 04/5/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 762/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho 62 tập thể và 169 cá nhân thuộc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đã có thành tích xuất sắc trong công tác thực thi quản lý nhà nước tại địa phương về lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2019. Trong số các tập thể, cá nhân được khen thưởng, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh có 02 tập thể (Phòng Bưu chính - Viễn thông, Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản) và 06 cá nhân (gồn các ông, bà: Ông Phạm Văn Báu - Chánh Thanh tra Sở; Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng TTBCXB; Phan Anh Tú – Phó Chánh VP, phụ trách VP Sở; Lê Văn Tuấn – CV VP Sở; Bùi Quang Thìn – CV Phòng TTBCXB; bà Dương Thị Hoài Anh – Viên chức Trung tâm CNTT&TT).

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH