Văn bản QPPL Trung Ương
Thông tưSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 01/2021/TT-TTCP 03/11/2021 Thông tư Quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, trong ngành thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân
2 41/2020/TT-BTTTT 24/12/2020 Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san
3 40/2020/TT-BTTTT 30/11/2020 Thông tư xác định sản phẩm, dịch vụ CNTT được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm
4 39/2020/TT-BTTTT 24/11/2020 Thông tư Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông
5 32/2020/TT-BTTTT 04/11/2020 Quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng
6 12/2020/TT-BTTTT 29/05/2020 Thông tư hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí
7 11/2020/TT-BTTTT 14/05/2020 Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
8 10/2020/TT-BTTTT 07/05/2020 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông
9 09/2020/TT-BTTTT 27/04/2020 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh
10 07/2020/TT-BTTTT 13/04/2020 Thông tư Quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH