Trang chủ Văn bản chỉ đạo điều hành

V/v tăng cường tuyên truyền kết quả thực hiện các nhiệm vụ khắc phục “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu và nội dung về chống khai thác hải sản bất hợp pháp và không theo quy định (IUU)

Đăng ngày 12-03-2021 00:00
57 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH