Văn bản xử lý khiếu nại, tố cáo
Quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

02-02-2018
Quy trình này quy định trình tự thủ tục tiếp nhận, xử lý đơn tại Sở Thông tin và Truyền thông, nhằm góp phần phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan và tổ chức.
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH