Trang chủ Góp ý Quy hoạch, kế hoạch, đề án

Góp ý dự thảo Kế hoạch Thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng bản đồ số quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Đăng ngày 15-07-2022 00:00
52 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Lấy ý kiến góp ý về dự thảo Kế hoạch Thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng bản đồ số quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH