Trang chủ Góp ý Quy hoạch, kế hoạch, đề án

Góp ý dự thảo Thông tư quy định Danh mục chỉ tiêu thống kê và Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông

Đăng ngày 05-08-2021 00:00
82 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Góp ý dự thảo Thông tư quy định Danh mục chỉ tiêu thống kê và Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông

Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH