Trang chủ Sáng kiến - Đề tài khoa học

Nghiên cứu xây dựng Bộ Tiêu chí và Phần mềm đánh giá mức độ xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Đăng ngày 25-07-2018 08:57
138 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh: Nghiên cứu xây dựng Bộ Tiêu chí và Phần mềm đánh giá mức độ xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH