Trang chủ Sáng kiến - Đề tài khoa học

Nghiên cứu, xây dựng phần mềm giám sát, cảnh báo, hỗ trợ công tác phòng, chống tấn công trên mạng cục bộ, đảm bảo an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Đăng ngày 01-06-2019 08:07
71 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Nghiên cứu, xây dựng phần mềm giám sát, cảnh báo, hỗ trợ công tác phòng, chống tấn công trên mạng cục bộ, đảm bảo an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH