Thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật
Hội nghị phổ biến văn bản QPPL ngành Thông tin và Truyền thông cho cán bộ cơ sở Thị xã Kỳ Anh

Hội nghị phổ biến văn bản QPPL ngành Thông tin và Truyền thông cho cán bộ cơ sở Thị xã Kỳ Anh

21-06-2023
Chiều ngày 20/6/2023, Tổ Pháp chế - Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin Thị xã Kỳ Anh tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật ngành thông tin và truyền thông cho đội ngũ cán bộ cơ sở trên địa bàn thị xã.
Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng

Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng

03-02-2023
 Ngày nay, bất cứ người Việt Nam yêu nước nào cũng đều nhận thấy rõ sự cần thiết phải có Đảng Cộng sản và vai trò của Đảng đối với cách mạng. Thực tế 93 năm qua đã chứng minh rằng: Nếu không có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, cách mạng Việt Nam không thể giành được những thắng lợi to lớn, vĩ đại...
  1 2 3 4
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH