Trang chủ Góp ý

V/v góp ý dự thảo Đề án và cơ chế chính sách tạo nguồn lực xây dựng thị xã Kỳ Anh trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025 (lần 3)

Đăng ngày 05-11-2021 00:00
57 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH