Trang chủ Góp ý

V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về VTVL lãnh đạo quản lý và CDNN, cơ cấu viên chức theo CDNN và định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành TTTT

Đăng ngày 25-11-2021 00:00
114 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH