Văn bản QPPL Trung Ương
Văn bản QPPL NgànhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 951/QĐ-BTTTT 02/06/2023 Ban hành Bộ Chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí
2 26/2023/QĐ-UBND 25/05/2023 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông
3 13/2023/NĐ-CP 17/04/2023 Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ: Bảo vệ dữ liệu cá nhân
4 11/2022/QH15 14/11/2022 Luật Thanh tra 2022
5 09/2022/QH15 11/09/2022 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi
6 13/2022/TT-BTTTT 26/08/2022 Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông
7 53/2022/NĐ-CP 15/08/2022 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng
8 12/2022/TT-BTTTT 12/08/2022 Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
9 10/2022/TT-BTTTT 20/07/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 của Bộ TTTT
10 17/2022/QĐ-UBND 12/07/2022 Quyết định Ban hành Quy định quản lý, cấp phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
  1 2 3 4
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH