Văn bản QPPL Trung Ương
Văn bản QPPL NgànhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 40/2020/TT-BTTTT 30/11/2020 Thông tư xác định sản phẩm, dịch vụ CNTT được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm
2 39/2020/TT-BTTTT 24/11/2020 Thông tư Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông
3 32/2020/TT-BTTTT 04/11/2020 Quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng
4 32/2020/QĐ-UBND 03/11/2020 Quy định về quản lý điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, đại lý internet và điểm truy nhập internet công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
5 130/2020/NĐ-CP 30/10/2020 Nghị định kiểm soát tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn PC tham nhũng
6 124/2020/NĐ-CP 19/10/2020 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại
7 119/2020/NĐ-CP 07/10/2020 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản
8 91/2020/NĐ-CP 14/08/2020 Nghị định số 91/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
9 90/2020/NĐ-CP 13/08/2020 Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
10 19/2020/QĐ-UBND 12/08/2020 Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
  1 2 3 4 5 6 7
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH