Văn bản QPPL Trung Ương
Văn bản QPPL NgànhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 124/2020/NĐ-CP 19/10/2020 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại
2 119/2020/NĐ-CP 07/10/2020 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản
3 91/2020/NĐ-CP 14/08/2020 Nghị định số 91/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
4 90/2020/NĐ-CP 13/08/2020 Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
5 19/2020/QĐ-UBND 12/08/2020 Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
6 2379/QĐ-UBND 29/07/2020 Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông
7 1924/QĐ-UBND 24/06/2020 Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Thông tin và Truyền thông thực hiện trên địa bàn tỉnh
8 63/2020/QH14 18/06/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
9 12/2020/TT-BTTTT 29/05/2020 Thông tư hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí
10 11/2020/TT-BTTTT 14/05/2020 Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
  1 2 3 4 5 6 7
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH