Văn bản QPPL Trung Ương
Văn bản QPPL NgànhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 1466/QĐ-UBND 12/05/2020 Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông
2 10/2020/TT-BTTTT 07/05/2020 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông
3 09/2020/TT-BTTTT 27/04/2020 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh
4 07/2020/TT-BTTTT 13/04/2020 Thông tư Quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện
5 08/2020/TT-BTTTT 13/04/2020 Thông tư Ban hành Danh mục và Quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định
6 47/2020/NĐ-CP 09/04/2020 Nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước
7 45/2020/NĐ-CP 08/04/2020 Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
8 05/2020/TT-BTTTT 05/03/2020 Thông tư Quy định giá cước kết nối cuộc gọi thoại giữa hai mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc và giữa mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt với mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc
9 04/2020/TT-BTTTT 24/02/2020 Thông tư Ban hành Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
10 03/2020/TT-BTTTT 24/02/2020 Thông tư Ban hành Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước
  2 3 4 5 6 7 8
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH