Văn bản QPPL Trung Ương
Văn bản QPPL Ngành



STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 47/2020/NĐ-CP 04/09/2020 Nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước
2 12/2020/TT-BTTTT 29/05/2020 Thông tư hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí
3 11/2020/TT-BTTTT 14/05/2020 Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
4 10/2020/TT-BTTTT 07/05/2020 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông
5 09/2020/TT-BTTTT 27/04/2020 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh
6 07/2020/TT-BTTTT 13/04/2020 Thông tư Quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện
7 08/2020/TT-BTTTT 13/04/2020 Thông tư Ban hành Danh mục và Quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định
8 45/2020/NĐ-CP 08/04/2020 Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
9 05/2020/TT-BTTTT 05/03/2020 Thông tư Quy định giá cước kết nối cuộc gọi thoại giữa hai mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc và giữa mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt với mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc
10 04/2020/TT-BTTTT 24/02/2020 Thông tư Ban hành Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH