Văn bản QPPL Trung Ương
Văn bản QPPL NgànhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 20/2021/TT-BTTTT 12/03/2021 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử
2 19/2021/TT-BTTTT 12/03/2021 Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
3 02/2021/QĐ-UBND 03/02/2021 Về việc bãi bỏ Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quản lý thuê bao di động trả trước trên địa bàn tỉnh
4 01/2021/QĐ-UBND 19/01/2021 Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạngtrong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quannhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
5 41/2020/TT-BTTTT 24/12/2020 Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san
6 40/2020/TT-BTTTT 30/11/2020 Thông tư xác định sản phẩm, dịch vụ CNTT được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm
7 39/2020/TT-BTTTT 24/11/2020 Thông tư Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông
8 32/2020/TT-BTTTT 04/11/2020 Quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng
9 32/2020/QĐ-UBND 03/11/2020 Quy định về quản lý điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, đại lý internet và điểm truy nhập internet công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
10 130/2020/NĐ-CP 30/10/2020 Nghị định kiểm soát tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn PC tham nhũng
  1 2 3 4 5 6
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH