Đấu thầu - Đầu tư
Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu

Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu "Nâng cấp Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ, Sở Y tế, huyện Kỳ Anh và Thị xã Hồng Lĩnh"

10-12-2018
Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Nâng cấp Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ, Sở Y tế, huyện Kỳ Anh và Thị xã Hồng Lĩnh
Thông báo mời thầu Nâng cấp Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ, Sở Y tế, huyện Kỳ Anh và Thị xã Hồng Lĩnh

Thông báo mời thầu Nâng cấp Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ, Sở Y tế, huyện Kỳ Anh và Thị xã Hồng Lĩnh

27-11-2018
Nâng cấp Cổng thông tin điện tử của 4 đơn vị (Sở Y tế, Sở Nội vụ, huyện Kỳ Anh và TX Hồng Lĩnh) bảo đảm các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật, có kế thừa, tiết kiệm; bảo đảm các Cổng thông tin điện tử cung cấp đủ các thông tin theo quy định tại Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 UBND Tỉnh
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu "Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin đối ngoại"

15-10-2018
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu "Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin đối ngoại"
Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: 01.TB. Xây lắp và mua sắm thiết bị theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt thuộc dự án: Thực hiện Đề án phát triển và nâng cao hiệu quả Đài truyền thanh không dây

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: 01.TB. Xây lắp và mua sắm thiết bị theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt thuộc dự án: Thực hiện Đề án phát triển và nâng cao hiệu quả Đài truyền thanh không dây

06-06-2018
Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: 01.TB. Xây lắp và mua sắm thiết bị theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt thuộc dự án: Thực hiện Đề án phát triển và nâng cao hiệu quả Đài truyền thanh không dây
Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu  Gói thầu: 01.TB. Xây lắp và mua sắm thiết bị theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt thuộc dự án: Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: 01.TB. Xây lắp và mua sắm thiết bị theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt thuộc dự án: Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo

06-06-2018
Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: 01.TB. Xây lắp và mua sắm thiết bị theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt thuộc dự án: Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo

14-05-2018
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Thực hiện Đề án phát triển và nâng cao hiệu quả Đài truyền thanh không dây

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Thực hiện Đề án phát triển và nâng cao hiệu quả Đài truyền thanh không dây

14-05-2018
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Thực hiện Đề án phát triển và nâng cao hiệu quả Đài truyền thanh không dây
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH