Tỉnh
STTSố, ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhTổ chức ban hành
12803/QĐ-UBNDV/v ban hành mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc UBND tỉnh Hà Tĩnh tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành28/09/2017UBND tỉnh
21174/QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu điện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh03/05/2017UBND tỉnh
322/2016/NQ-HĐNDVề việc quy định một số chính sách đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm cải thiện tính minh bạch và tiếp cận thông tin, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2017-202024/09/2016HĐND tỉnh
432/2016/QĐ-UBNDQuyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số,chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh.05/07/2016UBND tỉnh Hà Tĩnh
51538/QĐ-UBNDVề việc quy định loại hình văn bản chỉ gửi bản điện tử, loại hình văn bản chỉ gửi bản giấy và loại hình văn bản gửi cả bản giấy và bản điện tử giữa các cơ quan, tổ chức nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh14/06/2016UBND tỉnh
61434/ QĐ-UBNDV/v phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu và ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức vào làm việc tại sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố, thị xã năm 201606/06/2016UBND tỉnh
715/2016/QĐ-UBNDV/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh28/04/2016UBND tỉnh
858/2015/QĐ-UBNDQuyết định về việc ban hành quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh23/11/2015UBND tỉnh Hà Tĩnh
901-CT/TUChỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 202029/10/2015Tỉnh ủy Hà Tĩnh
1017/CT-UBNDChỉ thị về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp trong tình hình mới14/08/2015UBND tỉnh Hà Tĩnh
1136/2015/QĐ-UBNDQuyết định ban hành Quy định về tuyển dụng và nâng ngạch công chức10/08/2015UBND tỉnh Hà Tĩnh
1233/2015/QĐ-UBNDQuyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 25/5/2011 quy định về tổ chức thực hiện ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh31/07/2015UBND tỉnh Hà Tĩnh
1327/2015/QĐ-UBNDQuyết định ban hành Bộ Chỉ số đánh giá cải cách hành chính và Quy chế xác định Chỉ số cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh23/07/2015UBND tỉnh Hà Tĩnh
1426/2015/QĐ-UBNDQuyết định sửa đổi Điều 6 của Quyết định số 55/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động23/07/2015UBND tỉnh Hà Tĩnh
1516/CT-UBNDChỉ thị chỉ đạo quán triệt, triển khai Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập17/07/2015UBND tỉnh Hà Tĩnh
1625/2015/QĐ-UBNDQuyết định về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng07/07/2015UBND tỉnh Hà Tĩnh
1714/CT-UBNDChỉ thị về việc tăng cường trách nhiệm Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh06/07/2015UBND tỉnh Hà Tĩnh
1813/CT-UBNDChỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ Bưu chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh02/07/2015UBND tỉnh Hà Tĩnh
1912/CT-UBNDChỉ thị về việc tăng cường chỉnh trang, bó gọn, ngăn chặn phá hoại, khai thác trái phép hệ thống cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh08/06/2015UBND tỉnh Hà Tĩnh
2011/CT-UBNDChỉ thị về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 201506/05/2015UBND tỉnh Hà Tĩnh
2116/2015/QĐ-UBNDQuyết định về việc ban hành Quy chế xét tôn vinh "Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiêu biểu" và "Doanh nhân Hà Tĩnh tiêu biểu"15/04/2015UBND tỉnh Hà Tĩnh
2213/2015/QĐ-UBNDQuyết định về việc sửa đổi một số điều Quy định việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày...25/03/2015UBND tỉnh Hà Tĩnh
23814/QĐ-UBNDQuyết định về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Hà Tĩnh09/03/2015UBND tỉnh Hà Tĩnh
2405/2015/QĐ-UBNDQuyết định ban hành Quy định khung mức chi nhuận bút, thù lao, tạo lập thông tin điện tử đối với công tác quản lý, biên tập, tạo lập, đăng phát tin, bài trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử và Bản tin,...21/01/2015UBND tỉnh Hà Tĩnh
2501/2015/QĐ-UBNDQuyết định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh12/01/2015UBND tỉnh Hà Tĩnh
Hiển thị 25/87