SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HÀ TĨNH

PHẦN MỀM SỞ ĐIỆN TỬ

LỊCH LÀM VIỆC
       
Thứ hai, ngày 16-05-2022
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
07:30 - 11:30

Mời hội ý chuẩn bị nội dung Hội nghị tập huấn đề án 06

Đ/c Dương Văn Tuấn - PGĐ Sở, đ/c Lê Văn Dũng - Trưởng phòng CNTT Hội trường trực tuyến Công an tỉnh Hà Tĩnh (Số 04, Nguyễn Thiếp - Phường Tân Giang - TP Hà Tĩnh)
08:00-09:00

Công bố quyết định Thanh tra công vụ

Ban Giám đốc Sở, Lãnh đạo các phòng và Phụ trách Trung tâm CNTT-TT, Văn phòng Sở Hội trường tầng 3 Sở Thông tin và Truyền thông
20:00-21:30

Lễ Cầu siêu cho các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào về nước

Đ/c Dương Văn Tuấn - P.Giám đốc sở Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Tháng 5 năm 2021
Bộ phận Nhiệm vụ được giao Tiến độ công việc
Đã hoàn thành
Đang xử lý
Chưa xử lý
Văn phòng
Có 3 nhiệm vụ sắp hết hạn
29 89.66% (26/29) 0% (0/29) 10.34% (3/29)
Phòng Thông tin - BCXB
Có 4 nhiệm vụ sắp hết hạn
28 82.14% (23/28) 0% (0/28) 17.86% (5/28)
Phòng Công nghệ thông tin
Có 8 nhiệm vụ sắp hết hạn
16 18.75% (3/16) 18.75% (3/16) 62.5% (10/16)
Phòng Bưu chính viễn thông
Có 1 nhiệm vụ sắp hết hạn
9 0% (0/9) 0% (0/9) 100% (9/9)
Thanh tra Sở
Có 2 nhiệm vụ sắp hết hạn
12 66.67% (8/12) 8.33% (1/12) 25% (3/12)
Trung tâm CNTT & TT
Có 2 nhiệm vụ sắp hết hạn
8 0% (0/8) 0% (0/8) 100% (8/8)