Lịch làm việc Sở Thông tin và Truyền thông
   
Home
Thứ sáu, ngày 03-07-2020
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
07:30 - 11:30

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; bỏ phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đ/c Nguyễn Công Thành - Giám đốc Sở Hội trường số 2 (tầng 6), Nhà làm việc Văn phòng Tỉnh ủy.
09:00 - 11:30

Dự Lễ ra mắt Nền tảng cung cấp dịch vụ Trung tâm điều hành an ninh mạng (SOC) đáp ứng yêu cầu kết nối, thông tin

Ban GĐ Sở, Phòng CNTT, Ban GĐ TTCNTT, Đ/c P. Chánh VP Phòng họp trực tuyến VNPT Hà Tĩnh, số 06 đường Trần Phú - Tp Hà Tĩnh
14:30 -17:30

Họp nghe báo cáo Quy hoạch chi tiết Công viên trung tâm và khu đô thị Hồng Lam Garden Park City, thành phố Hà Tĩnh, tỷ lệ 1/500

Đ/c Đậu Tùng Lâm - P.Giám đốc; Đ/c: Lê Mạnh Hùng - CV phòng BCVT Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (Phòng họp xem thông báo tại Bảng điện tử).
08:00 - 17:00

Mời Hội nghị tập huấn chuyên sâu về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Đ/c Phạm Văn Báu - Chánh Thanh tra Sở Khách sạn Đại Việt, số 19 đường Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
14:15 -15:00

Về gia hạn hợp đồng thi công gói thầu 01.XL-TB thuộc dự án xây dựng hệ thống giám sát trật tự đô thị và an toàn giao thông tại thành phố Hà Tĩnh hướng đến mô hình thành phố thông minh

Đ.c Lê Văn Dũng - Trưởng phòng CNTT Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư ( Phòng họp được thông báo tại Bảng thông tin điện tử)
16:30 - 17:30

Về dự án Cải tạo Trung tâm Thông tin – Công báo – Tin học, văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh và nội thất phòng họp trực tuyến

Đ/c Lê Văn Dũng - Trưởng phòng CNTT Trung tâm Thông tin - Công báo - Tin học, Văn phòng Đoàn ĐBQH,HĐND, UBND tỉnh
08:00 - 11:30

Dự hội nghị tập tuấn trực tuyến của Bộ Công an

Đ/c Bùi Xuân Bình - Thanh tra Sở Hội trường trực tuyến Công an tỉnh Hà Tĩnh
Tháng 7 năm 2020
Bộ phận Nhiệm vụ được giao Tiến độ công việc
Đã hoàn thành
Đang xử lý
Chưa xử lý
Văn phòng
Có 1 nhiệm vụ sắp hết hạn
10 10% (1/10) 10% (1/10) 80% (8/10)
Phòng Công nghệ thông tin
Có 4 nhiệm vụ sắp hết hạn
12 0% (0/12) 0% (0/12) 100% (12/12)
Phòng Thông tin - BCXB
Có 3 nhiệm vụ sắp hết hạn
8 0% (0/8) 12.5% (1/8) 87.5% (7/8)
Thanh tra Sở
Có 1 nhiệm vụ sắp hết hạn
11 0% (0/11) 0% (0/11) 100% (11/11)
Phòng Bưu chính viễn thông
Có 1 nhiệm vụ sắp hết hạn
8 0% (0/8) 0% (0/8) 100% (8/8)
Trung tâm CNTT&TT
10 0% (0/10) 0% (0/10) 100% (10/10)