SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HÀ TĨNH

PHẦN MỀM SỞ ĐIỆN TỬ

LỊCH LÀM VIỆC
       
Thứ năm, ngày 09-02-2023
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
07:30 - 11:30

Hội nghị Tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Đ/c Dương Văn Tuấn - Phó Giám đốc Sở Phòng họp trực tuyến - Văn phòng UBND tỉnh
14:00 -17:30

Hội nghị tổng kết công tác ngành tài nguyên và môi trường năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Tại Hội trường Tầng 4, UBND tỉnh
7h:30 - 17h:30

Kiểm tra sử dụng tần số vô tuyến điện.

Đoàn Kiểm tra theo Quyết định 10/QD-STTTT của GĐ Sở: Đc Phạm Văn Báu - Chánh Thanh tra; Đc Phạm Kim Anh - phòng BCVT Các công ty taxi trên địa bàn Thành phố Hà Tĩnh
13h30-17h30

Thẩm tra các xã đạt chuẩn NTM nâng cao tại Thị xã Kỳ Anh

Đ/c: Đậu Tùng Lâm - Giám đốc Sở; Đ/c Phạm Thị Kim Anh, Bùi Xuân Bình - Chuyên viên Thị xã Kỳ Anh
14h30 - 17h00

Làm việc xử lý vi phạm trong hoạt động Trang thông tin điện tử tổng hợp

Đ/c Phạm Văn Báu - Chánh Thanh tra, Đ/c Bùi Quang Thìn, Đ/c Trương T.Hà Phương Hội trường Tầng 3 Sở
Tháng 2 năm 2023
Bộ phận Nhiệm vụ được giao Tiến độ công việc
Đã hoàn thành
Đang xử lý
Chưa xử lý
Văn phòng
Có 1 nhiệm vụ sắp hết hạn
13 0% (0/13) 0% (0/13) 100% (13/13)
Phòng Thông tin - BCXB
Có 4 nhiệm vụ sắp hết hạn
8 0% (0/8) 0% (0/8) 100% (8/8)
Phòng Công nghệ thông tin
Có 2 nhiệm vụ sắp hết hạn
14 0% (0/14) 7.14% (1/14) 92.86% (13/14)
Phòng Bưu chính viễn thông
6 0% (0/6) 0% (0/6) 100% (6/6)
Thanh tra Sở
8 0% (0/8) 25% (2/8) 75% (6/8)
Trung tâm CNTT & TT
Có 1 nhiệm vụ sắp hết hạn
8 0% (0/8) 0% (0/8) 100% (8/8)