Lịch làm việc Sở Thông tin và Truyền thông
   
Home
Thứ ba, ngày 29-09-2020
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
07:30 - 11:30

Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 144/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh

Đ/c Đậu Tùng Lâm - P.Giám đốc Hội trường tầng 3, Sở Y tế.
14:00 -17:30

Hội nghị Báo cáo viên tháng 9/2020 để công bố Quyết định thành lập đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025; thông tin về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tình hình an ninh mạng và triển khai một số nội dung tuyên truyền trong thời gian tới.

Đ/c Phạm Văn Báu - Phó BT Chi bộ, CTV dư luận ĐUK. Đ/c Đặng Văn Đức - CUV, phụ trách công tác tuyên giáo Chi bộ Hội trường số 02, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Tháng 9 năm 2020
Bộ phận Nhiệm vụ được giao Tiến độ công việc
Đã hoàn thành
Đang xử lý
Chưa xử lý
Văn phòng
Có 5 nhiệm vụ sắp hết hạn
10 50% (5/10) 30% (3/10) 20% (2/10)
Phòng Công nghệ thông tin
Có 17 nhiệm vụ sắp hết hạn
19 10.53% (2/19) 5.26% (1/19) 84.21% (16/19)
Phòng Thông tin - BCXB
Có 4 nhiệm vụ sắp hết hạn
26 84.62% (22/26) 0% (0/26) 15.38% (4/26)
Thanh tra Sở
Có 2 nhiệm vụ sắp hết hạn
36 94.44% (34/36) 5.56% (2/36) 0% (0/36)
Phòng Bưu chính viễn thông
Có 4 nhiệm vụ sắp hết hạn
7 42.86% (3/7) 14.29% (1/7) 42.86% (3/7)
Trung tâm CNTT&TT
Có 2 nhiệm vụ sắp hết hạn
8 75% (6/8) 12.5% (1/8) 12.5% (1/8)