SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HÀ TĨNH

PHẦN MỀM SỞ ĐIỆN TỬ

LỊCH LÀM VIỆC
   
Thứ tư, ngày 01-12-2021
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
8h30 -

Thống nhất phương án thiết kế tuyến, quy mô, hạ tầng kỹ thuật dự án Đường vành đai phía Nam Khu kinh tế Vũng Áng.

Đ/c Đậu Tùng Lâm - Phó phụ trách Sở- Phòng BCVT Hội trườngv tầng 2 nhà liên cơ quan - 107 Đường Phan Đình Phùng TP Hà Tĩnh
07:30-08h00

Chào cờ

Lãnh đạo Sở và toàn thể CBCC người lao động Sở Hội trường tầng 3, Sở Thông tin và Truyền thông
8h00-

Họp nghe báo cáo Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị du lịch sinh thái Thiên Cầm tại thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên

Đ/c Đậu Tùng lâm - Phó phụ trách Sở Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh - số 01, đường Nguyễn Tất Thành, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh (phòng họp đề nghị xem tại bảng điện tử).
9h0

Họp xử lý đề nghị điều chỉnh giá cước dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí của Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh

Đ/c Đặng Văn Đức - Trưởng phòng BCVT Phòng họp số 1 (tầng 2) - Sở Tài chính.
14h00-17h30

Tham dự Hội nghị trực tuyến chuyên đề về "Cung cấp thông tin, trao đổi kinh nghiệm tốt trong công tác QLNN về bưu chính"

Lãnh đạo Sở, Phòng BCVT, Thanh tra tham dự, Điểm cầu của các đơn vị.
8h00 - 11h30

Dự Hội nghị trực tuyến tập huấn chuyên sâu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Dung - Thanh tra Sở Phòng họp trực tuyến, Cục Thi hành án dân sự tỉnh (địa chỉ: tổ 07, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh)
14h-16h45

Tổ chức triển khai hệ thống cầu truyền hình trực tuyến giữa Bộ và Sở TTTT(Số: /VP-QT V/v thay đổi thời gian triển khai hệ thống cầu truyền hình trực tuyến giữa Bộ và Sở TTTT vào ngày 01/12/2021 (lần 2) vào ngày 30/11/2021

Phòng BCVT Điểm cầu của các đơn vị.
8h-17h30

Đánh giá, thẩm định các tiêu chí CCHC năm 2021

LV Dũng, PV Giáp, NTThảo Sở ban ngành, huyện thị
Tháng 12 năm 2021
Bộ phận Nhiệm vụ được giao Tiến độ công việc
Đã hoàn thành
Đang xử lý
Chưa xử lý
Văn phòng
Có 3 nhiệm vụ sắp hết hạn
8 12.5% (1/8) 0% (0/8) 87.5% (7/8)
Phòng Thông tin - BCXB
17 0% (0/17) 0% (0/17) 100% (17/17)
Phòng Công nghệ thông tin
18 0% (0/18) 0% (0/18) 100% (18/18)
Phòng Bưu chính viễn thông
11 0% (0/11) 0% (0/11) 100% (11/11)
Thanh tra Sở
10 20% (2/10) 0% (0/10) 80% (8/10)
Trung tâm CNTT & TT
0 NAN% (0/0) NAN% (0/0) NAN% (0/0)