Lịch làm việc Sở Thông tin và Truyền thông
   
Home
Thứ tư, ngày 21-04-2021
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
07:30 - 11:30

Dự Đại lễ giỗ tổ Hùng Vương

Đậu Tùng Lâm-PGĐ Sở Khu di tích Lịch sử- Văn hóa Đại Hùng( TDP7,Phường đậu liêu,thị xẫ Hồng Lĩnh,tỉnh Hà Tĩnh)
Tháng 4 năm 2021
Bộ phận Nhiệm vụ được giao Tiến độ công việc
Đã hoàn thành
Đang xử lý
Chưa xử lý
Văn phòng
Có 6 nhiệm vụ sắp hết hạn
11 9.09% (1/11) 0% (0/11) 90.91% (10/11)
Phòng Công nghệ thông tin
Có 7 nhiệm vụ sắp hết hạn
14 21.43% (3/14) 0% (0/14) 78.57% (11/14)
Phòng Thông tin - BCXB
Có 7 nhiệm vụ sắp hết hạn
11 18.18% (2/11) 0% (0/11) 81.82% (9/11)
Thanh tra Sở
Có 8 nhiệm vụ sắp hết hạn
15 0% (0/15) 0% (0/15) 100% (15/15)
Phòng Bưu chính viễn thông
Có 3 nhiệm vụ sắp hết hạn
7 0% (0/7) 0% (0/7) 100% (7/7)
Trung tâm CNTT&TT
Có 4 nhiệm vụ sắp hết hạn
9 11.11% (1/9) 55.56% (5/9) 33.33% (3/9)