Lịch sử phát triển
EmailInAa
Thư mụcLịch sử phát triển
Loại tinTin thông thường
Thuộc tínhThông thường
Tiêu đềLỊCH SỬ PHÁT TRIỂN
Tóm tắtThông tin và Truyền thông là ngành kinh tế, chính trị, kỹ thuật, dịch vụ tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực, có lịch sử hình thành và phát triển bắt đầu từ Bưu điện, đến Bưu chính, Viễn thông và bây giờ là Thông tin và Truyền thông.
Nộidung

Ngày 12/8/2004 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 81/2004/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Bưu chính Viễn thông (nay là Sở Thông tin và Truyền thông). Sau hai lần bổ sung thêm nhiệm vụ, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: báo chí; xuất bản; thông tin đối ngoại; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình; cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên các phương tiện báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm.

Sự ra đời của Sở Thông tin và Truyền thông không chỉ là sự đổi tên đơn thuần mà còn thể hiện một tư duy mới có tính đột phá trong cải cách bộ máy hành chính nhà nước theo hướng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực nhằm tinh gọn bộ máy, tăng tính trách nhiệm và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, phù hợp với xu thế phát triển chung của nền kinh tế đất nước trong hội nhập và phát triển.

Với xuất phát điểm gặp rất nhiều khó khăn, trước yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của công tác quản lý nhà nước trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước nói chung và tỉnh Hà Tĩnh nói riêng, nhưng bằng tư duy năng động, sáng tạo, sự đoàn kết nhất trí, nỗ lực vượt khó và sự chung sức chung lòng của tập thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông để hôm nay Hà Tĩnh có một mạng lưới thông tin, truyền thông rộng khắp.

Công tác quản lý nhà nước của ngành tiếp tục được đổi mới toàn diện, theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với kế hoạch phát triển chung của ngành, đóng góp vào sự phát triển KT-XH, QP-AN của tỉnh: QLNN về báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại đã có những chuyển biến tích cực về phương thức, nội dung, bám sát tình hình, diễn biến; QLNN về bưu chính, viễn thông có nhiều tiến bộ, chỉ đạo phát triển hạ tầng mạng thông tin đúng quy hoạch, kế hoạch. Mạng lưới bưu chính, viễn thông không ngừng được mở rộng, nhiều dịch vụ mới về bưu chính, viễn thông, CNTT, dịch vụ nghe, nhìn được phát triển, thỏa mãn yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trên địa bàn; QLNN về CNTT tiếp tục được đổi mới và phát triển: Đã trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu CNTT tập trung Hà Tĩnh, tỷ lệ 1/500; Kế hoạch tổ chức thực hiện Quy hoạch giai đoạn 2013-2015, chuẩn bị cho 2016-2020; Công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh được tăng cường, kịp thời hướng dẫn, uốn nắn các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định; Trung tâm CNTT và TT (đơn vị sự nghiệp thuộc Sở) đã hỗ trợ tốt công tác QLNN của ngành như: Quản trị Cổng thông tin điện tử; Hỗ trợ các ngành, huyện xây dựng các Website; chuyển giao phần mềm MO và hỗ trợ  bảo trì, bảo dưỡng hệ thống MO cho các cơ quan; đào tạo nguồn nhân lực, đã đào tạo kỹ năng CNTT cho cán bộ xã; thực hiện nhiệm vụ cơ quan chuyên trách công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng trong cơ quan nhà nước… và hoàn thành, trình UBND tỉnh đề án chuyển đổi Trung tâm thành đơn vị tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên, thực hiện từ 1/1/2014.

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh nhiều năm liền là đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong các phong trào thi đua do Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Hà Tĩnh phát động. Sở có 02 đồng chí vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và nhiều đồng chí khác nhận Bằng khen, Danh hiệu chiến sỹ thi đua của Bộ TT&TT, UBND tỉnh tặng.

Nhìn lại những kết quả và thành tựu mà ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được trong thời gian qua tiếp thêm cho chúng ta hôm nay sức mạnh và động lực, tạo đà cho những bước phát triển vượt bậc trong thời kỳ mới, với quyết tâm khắc phục khó khăn, tiếp tục tham mưu giúp UBND tỉnh đưa hoạt động thông tin và truyền thông thực hiện đúng những quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và các đơn vị báo chí, xuất bản không ngừng phát huy nội lực, nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động hội nhập và thu hút đầu tư trong nước và quốc tế đến với Hà Tĩnh, góp phần xứng đáng vào sự ổn định chính trị và phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng tỉnh nhà.


Hình ảnh
Tạo lúc08/11/2016 09:29