Văn bản QPPL Trung Ương
Văn bản QPPL địa phươngSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 159/2013/NĐ-CP 12/11/2013 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản
2 115/2013/NĐ-CP 03/10/2013 Nghị định Quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính
3 34/2013/QĐ-UBND 09/08/2013 Ban hành quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ đối với cán bộ thực hiện nhiệm vụ chuyên trách về công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
4 31/2013/QĐ-UBND 09/08/2013 Ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
5 19/2012/QH13 20/11/2012 Luật Xuất bản
6 30-2011-TT-BTTTT 31/10/2011 Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông
7 07/2011/QĐ-UBND 25/05/2011 Quyết định về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
8 49/2010/QH12 28/06/2010 Luật Bưu chính
9 43/2009/QĐ-UBND 17/12/2009 Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
10 42/2009/QH12 04/12/2009 Luật Tần số vô tuyến điện
  3 4 5 6 7 8 9
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH