Góp ý Quy hoạch, kế hoạch, đề án

STT Trích yếu Thời gian lấy ý kiến Đính kèm
1 Góp ý dự thảo Thông tư quy định Danh mục chỉ tiêu thống kê và Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông - Từ ngày : 05/08/2021
- Đến ngày : 12/08/2021

2 góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP - Từ ngày : 02/08/2021
- Đến ngày : 04/08/2021

3 Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp trên địa bàn tỉnh. - Từ ngày : 27/07/2021
- Đến ngày : 03/08/2021


4 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 - Từ ngày : 18/07/2021
- Đến ngày : 25/07/20215 Góp ý dự thảo Kế hoạch “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025” - Từ ngày : 03/07/2021
- Đến ngày : 07/07/20216 Xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về hoàn thiện Chính quyền điện tử, phát triển chính quyền số, đô thị thông minh và kinh tế số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030 - Từ ngày : 15/07/2020
- Đến ngày : 22/07/20207 V/v ý kiến góp ý dự thảo Quy chế bảo đảm ATTT mạng trong hoạt động ứng dụng CNTT của các CQNN trên địa bàn tỉnh - Từ ngày : 29/06/2020
- Đến ngày : 10/07/2020


8 V/v lấy ý kiến về danh mục DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 triển khai trong năm 2020 và giai đoạn 2021-2025 - Từ ngày : 16/04/2020
- Đến ngày : 19/04/2020

9 Góp ý Quy chế phối hợp Triển khai thực hiện thí điểm chuyển giao nhiệm vụ trực tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC - Từ ngày : 09/01/2020
- Đến ngày : 31/01/2020


10 Tài liệu họp: Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh - Từ ngày : 17/09/2019
- Đến ngày : 17/09/2019

  1 2
 • Quyết định thành lập Tổ kiểm tra đột xuất việc triển khai hệ thống...
 • Kết quả tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng...
 • V/v góp ý dự thảo Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định...
 • Vv đề nghị báo cáo hoạt động báo chí, tuyên truyền năm 2021
 • V/v đề nghị báo cáo hoạt động báo chí, tuyên truyền năm 2021 (địa...
 • V/v tiếp tục tăng cường tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến tiêu thụ...
 • Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022
 • Kế hoạch Kiểm tra việc triển khai hệ thống PC-Covid và quét mã QR...
 • V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về VTVL lãnh đạo quản lý và...
 • Kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2021; nhu cầu năm 2022
 • V/v góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục...
 • Kết quả tuyên truyền thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người...
 • KẾ HOẠCH Tuyên truyền quảng bá, thúc đẩy tiêu thụ cam và các sản...
 • Về việc cung cấp thông tin, tài liệu cho phóng viên báo chí
 • V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về VTVL lãnh đạo...
 • V/v góp ý Quy hoạch chi tiết Trụ sở và Trung tâm mục vụ Tòa Giám...
 • Về việc thanh tra hoạt động Bưu chính - Chuyển phát trên địa bàn...
 • V/v triển khai tích hợp hệ thống Camera giám sát vào Hệ thống Giám...
 • Kết quả tuyên truyền kết quả thực hiện chương trình sản xuất tiêu...
 • Đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập...
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH