Văn bản chỉ đạo điều hànhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 338/STTTT-CNTT 23/04/2019 V/v thống nhất và bố trí thời gian ký kết Kế hoạch phối hợp triển khai về tuyên truyền và ƯD CNTT trong hệ thống GD DT 2019-2022
2 22/TTr-STTTT 23/04/2019 Về việc đề nghị phê duyệt danh sách thay thế, bổ sung cán bộ công chức, viên chức chuyên trách CNTT được hưởng chế độ đặc thù từ năm 2019
3 320/STTTT-TTBCXB 16/04/2019 Sử dụng phần mềm quản lý truyền thanh cơ sở
4 315/STTTT-BCVT 16/04/2019 V/v góp ý Kế hoạch tổng thể 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM.
5 312/STTTT-CNTT 12/04/2019 V/v ý kiến thẩm định và cấp phát tên miền Trang thông tin điện tử thị trấn Hương Khê
6 13/STTTT-TĐ 12/04/2019 Kết quả thẩm định thiết kế sơ bộ (thiết kế cơ sở) Dự án Xây dựng module Cổng điều hành nội bộ thị xã; hiệu chỉnh, triển khai Hồ sơ công việc và hệ thống theo dõi chỉ đạo điều hành của lãnh đạo thị xã; nâng cấp, bổ sung hạ tầng kỹ thuật CNTT tại UBND thị xã và UBND các phường, xã
7 12/STTTT-TĐ 12/04/2019 Kết quả thẩm định thiết kế sơ bộ (thiết kế cơ sở) Dự án Mua sắm trang thiết bị, xây dựng module Cổng điều hành nội bộ, hiệu chỉnh và triển khai phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc trên địa bàn huyện
8 31/BC-STTTT 11/04/2019 Tình hình thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh, Quý I/2019
9 309/STTTT-CNTT 10/04/2019 V/v góp ý dự thảo Quy chế hoạt động của Đội ứng cứu sự cố ATTT mạng tỉnh Hà Tĩnh
10 296/STTTT-BCVT 10/04/2019 V/v chấn chỉnh hoạt động quản lý thông tin thuê bao di động
11 293/STTTT-CNTT 10/04/2019 V/v báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu CNTT giai đoạn 2016-2020
12 292/STTTT-BCVT 10/04/2019 V/v trả lời phản ánh của Viettel Hà Tĩnh về chuyển mạng giữ số
13 291/STTTT-BCVT 10/04/2019 V/v thực hiện việc di dời các trạm BTS trong khuôn viên trường học, trạm y tế, UBND cấp xã
14 290/STTTT-BCVT 10/04/2019 V/v phát triển hạ tầng viễn thông đảm bảo an toàn, mỹ quan
15 289/STTTT-BCVT 10/04/2019 V/v hướng dẫn, kiểm tra thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong xây dựng Nông thôn mới
16 20/TTr-STTTT 10/04/2019 V/v đề nghị cấp kinh phí tổ chức khảo sát thực tế, học tập kinh nghiệm và hội thảo khoa học để xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh về chính sách ứng dụng CNTT phát triển nông nghiệp thông minh trên địa bàn tỉnh
17 09/TB-STTTT 10/04/2019 Triệu tập học viên tham gia tập huấn về an toàn thông tin mạng năm 2019
18 10/KL-STTTT 10/04/2019 Kết luận nội dung tố cáo Báo Hà Tĩnh và Phóng viên Hoài Nam
19 278/STTTT-CNTT 05/04/2019 V/v bổ sung thông tin báo cáo CCHC giai đoạn 2015-2018
20 227/STTTT-TTra 04/04/2019 góp ý dự thảo Đề án tăng cường công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2022
21 270/STTTT-CNTT 03/04/2019 V/v góp ý dự thảo Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh
22 17/TTr-STTTT 29/03/2019 Về việc đề nghị ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025
23 25/BC-STTTT 28/03/2019 Báo cáo Công tác cải cách hành chính thuộc lĩnh vực ngành thông tin và truyền thông giai đoạn 2015-2018
24 240/STTTT-BCVT 25/03/2019 V/v đảm bảo kinh doanh cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp
25 235/STTTT-BCVT 22/03/2019 V/v chấp thuận vị trí dự kiến xây dựng trạm BTS mạng Mobifone
26 226/STTTT-CNTT 21/03/2019 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành chuẩn kỹ năng cơ bản về CNTT và ATTT cho cán bộ chuyên trách CNTT
27 224/STTTT-BCVT 20/03/2019 V/v thực hiện nhiệm vụ đảm bảo TTLL trong PCLB&TKCN trên địa bàn tỉnh
28 221/STTTT-CNTT 20/03/2019 V/v góp ý dự thảo Khung Kiến trúc CPĐT Việt Nam 2.0
29 217/STTTT-BCVT 19/03/2019 V/v tham gia ý kiến góp ý quy hoạch phân khu phường Hà Huy Tập và phường Đại Nài
30 215/STTTT-CNTT 19/03/2019 V/v rà soát, góp ý Cổng TTĐT thành phố Hà Tĩnh phiên bản mới
  1 2 3 4 5 6 7
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH